Boho Mirror
Silwa

Boho Mirror Silwa

Show Off Your Bohemian Flair with Boho Mirrors!

  • "Silwa Bohemian Macrame Mirror"
  • Cotton Cord
  • Fine Handmade Craftsmanship
  • ✓ In Stock